---English Version Below---

Informatie

Spelregels

We spelen tijdens het 4-tegen-4 toernooi met de normale spelregels van het volleybal, met de volgende uitzonderingen:

Meer informatie over de spelregels van het volleybal en een link naar het officiële spelregelboekje vind je op de site van de Nevobo.

Er zijn nog een paar dingen waar je op moet letten:

Thema

Het thema van dit jaar is Gender in the blender, dus meiden plak de snor maar op en jongens trek je leukste jurkje aan!

Teamsamenstelling

Er mogen tijdens de wedstrijden bij elk team maximaal twee Tamar-leden (geoefende volleyballers) in het veld staan.

Datum en locatie

Het 4-tegen-4 volleybaltoernooi wordt op maandag 10 januari 2020 van 20:00 uur tot 23:00 uur gespeeld in hal 3 van het studentensportcentrum in Eindhoven.

Sportkaart

Je hebt in principe een geldige sportkaart van het studenten sport centrum van Eindhoven nodig om mee te doen aan het 4 tegen 4 toernooi. Echter, is er voor dit toernooi een uitzondering gemaakt, waardoor er ook mensen zonder sportkaart mee kunnen doen. LET OP! Heb je geen sportkaart, maar ben je wel student in Nederland en dus in staat een sportkaart aan te schaffen, is het de bedoeling dat je belangstellingsformulier invult bij de balie van het sportcentrum.

Inschrijven

Zoals gebruikelijk kun je zelf een team vormen en dat team inschrijven. Het is ook mogelijk om je per persoon in te schrijven. De toernooicommissie stelt dan teams samen uit deze losse inschrijvingen.

Je kunt jezelf of jouw team inschrijven voor het toernooi tot en met maandag 3 januari 23.59 uur, of totdat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Deelname aan het toernooi is gratis.

Materiaal

Vragen

Verstuur een mail naar:

---English Version---

Info

Rules

During the 4vs4 tournament we play with the usual volleyball rules, with the following exceptions:

More info about the volleyball rules and a link to the official booklet you can here.

Furthermore, note the following thing:

Theme

The theme of this year is Gender in the blenderTime Machine, , so girls stick on a moustache and boys put on your nicest dress.

Team formation:

Each team may only have two Tamar members in the field at once.

Date and location

The 4vs4 tournament will be held on January 10th 2020 between 20:00-23:00, played in hall 3 of the student sport centre in Eindhoven.

Sports card

In theory, you will need a valid sports card of the student sports centre of Eindhoven to join the 4x4-tournament. However, an exception is made for this tournament. Therefore, people without a sports card can also participate in the tournament. PAY ATTENTION! In case you don't have a sports card but you are a student in the Netherlands, we would like to request you to fill in a form at the counter of the sports centre.

Registering

As per usual, you can form a team and subscribe as that team. However it is also possible to subscribe individually. The tournament comission will arrange teams from these registrations.

You can subscribe until Monday 3th of January at 23:59, or when all places are taken. Furthermore, the tournament is free.

Material

Questions

Send a mail to: